گروه ویروس شناسی دانشکده پزشکی- اخبار گروه ویروس شناسی
ارتقا جناب آقای دکتر منوری به درجه استادی

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱/۳۱ | 

جناب آقای دکتر سید حمیدرضا منوری


بدینوسیله ارتقاء از درجه دانشیاری به استادی را که نشان از تلاش‌ها و شایستگی‌های علمی جنابعالی است، تبریک و تهنیت عرض نموده و در پرتو عنایت پروردگار برای شما توفیق روزافزون و سلامتی آرزو داریم.


گروه ویروس شناسی

فروردین 1396

نشانی مطلب در وبگاه گروه ویروس شناسی دانشکده پزشکی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=149.30149.37366.fa
برگشت به اصل مطلب