دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 21 | تعداد کل بازدید های مطالب: 4,842 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
پنجشنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۷ -

دکتر حسین کیوانی

img_yw_news
پنجشنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۷ -

طرح درس

img_yw_news
پنجشنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۷ -

دکتر سید جلال کیانی

img_yw_news
پنجشنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۷ -

دکتر مریم اسقایی

img_yw_news
پنجشنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۷ -

دکتر فرح بخارایی سلیم

img_yw_news
پنجشنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۷ -

دکتر آنژیلا عطایی پیرکوه

img_yw_news
پنجشنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۷ -

دکتر سید حمیدرضا منوری

 

img_yw_news
شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۶ -

صورتجلسات پژوهشی گروه ویروس شناسی

img_yw_news
شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۶ -

برنامه توسعه پنج ساله

img_yw_news
دوشنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۶ -

طرح دوره

img_yw_news
شنبه ۶ آبان ۱۳۹۶ -

اولویت های پژوهشی

img_yw_news
شنبه ۶ آبان ۱۳۹۶ -

آشنایی با رشته ویروس شناسی

img_yw_news
جمعه ۵ آبان ۱۳۹۶ -

صورتجلسات آموزشی

 

img_yw_news
پنجشنبه ۴ آبان ۱۳۹۶ -

واحدهای نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96

img_yw_news
پنجشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۶ -

تاریخچه

img_yw_news
پنجشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۶ -

مدیر گروه

img_yw_news
شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۶ -

بهنام اسدی فر

img_yw_news
شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۶ -

مریم اذان پور

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

دکترای تخصصی (Ph.D)

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

صفحه اصلی دانشگاه

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

کارشناسی ارشد