دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 27 | تعداد کل بازدید های مطالب: 4,464 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
دوشنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۶ -

طرح دوره

img_yw_news
دوشنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۶ -

طرح درس

 

img_yw_news
شنبه ۶ آبان ۱۳۹۶ -

اولویت های پژوهشی

img_yw_news
شنبه ۶ آبان ۱۳۹۶ -

آشنایی با رشته ویروس شناسی

img_yw_news
جمعه ۵ آبان ۱۳۹۶ -

صورتجلسات پژوهشی

img_yw_news
جمعه ۵ آبان ۱۳۹۶ -

صورتجلسات آموزشی

 

img_yw_news
جمعه ۵ آبان ۱۳۹۶ -

برنامه آموزشی دانشجویان

img_yw_news
جمعه ۵ آبان ۱۳۹۶ -

برنامه هفتگی گروه ویروس شناسی

img_yw_news
پنجشنبه ۴ آبان ۱۳۹۶ -

واحدهای نیمسال اول سال تحصیلی 97-96

img_yw_news
پنجشنبه ۴ آبان ۱۳۹۶ -

برنامه هفتگی

img_yw_news
جمعه ۲۸ مهر ۱۳۹۶ -

پیام تبریک ارتقاء مرتبه علمی خانم دکتر مریم اسقائی

img_yw_news
پنجشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۶ -

برنامه هفتگی

img_yw_news
پنجشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۶ -

تاریخچه

img_yw_news
جمعه ۱۰ شهریور ۱۳۹۶ -

برنامه هفتگی

img_yw_news
جمعه ۳ شهریور ۱۳۹۶ -

Curriculum Vitae

img_yw_news
پنجشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۶ -

مدیر گروه

img_yw_news
پنجشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۶ -

Curriculum Vitae

img_yw_news
شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۶ -

برنامه هفتگی

img_yw_news
شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۶ -

برنامه هفتگی

img_yw_news
شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۶ -

Curriculum Vitae

img_yw_news
شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۶ -

Curriculum Vitae

img_yw_news
شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۶ -

بهنام اسدی فر

img_yw_news
شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۶ -

مریم اذان پور

img_yw_news
شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۶ -

Curriculum Vitae

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

دکترای تخصصی (Ph.D)

صفحه 1 از 2    
اولین
قبلی
1