دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

Curriculum Vitae

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۳ | 
AWT IMAGE
دکتر آنژیلا عطائی پیرکوه
استادیار ویروس شناسی ، دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی ایران
 
دکترای تخصصی ویروس شناسی از دانشگاه علوم پزشکی تهران (Ph.D)
کارشناسی ارشد ویروس شناسی از دانشگاه علوم پزشکی ایران
کارشناسی ارشد آموزش پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی ایران
پست الکترونیک 
ataei.a@iums.ac.ir
 
 
سوابق آموزشی
1-تدریس در گروه ویروس شناسی از سال 1384 تا کنون  برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای ویروس شناسی ، کارشناسی ارشد و دکترای میکروب شناسی و باکتری شناسی ، دانشجویان مقطع کارشناسی علوم آزمایشگاهی و دانشجویان رشته پزشکی و داروسازی
2-تدریس در جهاد دانشگاهی واحد دانشگاه علوم پزشکی ایران از سال 1387 در کارگاه تکنیک های آزمایشگاه تشخیص طبی
3-تدوین دوره های آموزشی مختلف برای جهاد دانشگاهی شامل: بازنگری و تصویب دوره آموزشی آزمایشگاه تشخیص طبی٬تدوین دوره کشت سلولهای جانوری٬تدوین دوره تربیت نیروی پذیرش در آزمایشگاه،تدوین دوره آزمایشگاه تشخیص طبی پیشرفته
 4-تدریس به برگزیدگان المپیادهای دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایران در حیطه تفکر علمی در علوم پایه در دوره های اول و دوم المپیاد
5- همکاری با مرکز مطالعات و توسعه علوم پزشکی دانشگاه
 
استاد راهنمای پایان نامه های :
1- اندازه گیری شیوع آنتی بادی IgG علیه روتاویروس و بررسی ارتباط آن با ایجاد اتوآنتی بادی علیه آنتی ژن های IA-2 و GAD65 در مبتلایان به دیابت نوع یک و مقایسه آن با افراد سالم در مرکز طبی اطفال، تهران
2- اندازه گیری شیوع آنتی بادی IgG علیه کوکساکی ویروس های B3, B4 و بررسی ارتباط آن با ایجاد اتوآنتی بادی علیه آنتی ژن های IA-2 و GAD65 در مبتلایان به دیابت نوع یک و مقایسه آن با افراد سالم در مرکز طبی اطفال، تهران
3- بررسی اثر مهاری پپتید LL-37  بر روی روتاویروس در کشت سلولی برای پیشنهاد  به عنوان مکمل غذایی اطفال
4- بررسی شیوع آنتی بادی IgG  علیه ویروس های اپشتین بارو هرپس سیمپلکس یک و دو در بیماران HIV  مثبت
5- بررسی پاسخ های ایمنی اکتسابی ضد ویروسی در افراد آلوده به HIV و HCV  و عفونت همزمان هپاتیت HIV و HCV  در مقایسه با افراد سالم
 
استاد مشاور پایان نامه های:
 1. بررسی  فراوانی بوکاویروس انسانی در بیماران مبتلا به عفونت های تنفسی  در بیمارستان های شهر تهران طی سال 93-92
 2. طراحی و ساخت وکتورهای بیانی gpB و gp65 ویروس سایتومگال انسانی در سیستم یوکاریوتیک با هدف تولید DNA vaccine
 3. بررسی ارتباط بین مالتیپل اسکلروزیس و عفونت ویروس اپشتین بار در بیماران مراجعه کننده به بخش مغز و اعصاب بیمارستان فیروزگر، شهر تهران در سال 1391
 4. تعیین فراوانی آدنوویروس، بوکاویروس و انترو ویروس در بیماران فیبروز ریوی ایدیوپاتیک مراجعه کننده به بیمارستان رسول اکرم تهران، ایران، سال 1394
 5. بررسی فعالیت ضد ویروسی نانوذرات اکسید روی بر تکثیر ویروس هرپس سیمپلکس تیپ یک در محیط برون تنی
 6. بررسی اثر مهاری گونه غالب لاکتوباسیل های واژن بر روی تکثیر ویروس های هرپس سیمپلکس تیپ یک و دو در محیط سلولی
 7. رهیافتی بر معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی در مدل سازی ویروس میزبان
 8. بررسی فراوانی عفونت مخفی با ویروس هپاتیت C در بیماران مبتلا به هموفیلی و سایر اختلالات انعقادی نادر
 9. حضور ژنوم ویروس EBV  انسانی و HPV  در نمونه های تومور رتینوبلاستوما و ژنوتایپینگ نمونه های پاپیلوما مثبت در تهران
 10. بررسی قابلیت ضد توموری سلول های بنیادی حامل ویروس بیماری نیوکاسل در مدل موشی سرطان دهانه رحم حاصل از پاپیلوماویروس
 
مجری طرح های پژوهشی:
 1. اندازه گیری شیوع آنتی بادی IgG علیه روتاویروس و بررسی ارتباط آن با ایجاد اتوآنتی بادی علیه آنتی ژن های IA-2 و GAD65 در مبتلایان به دیابت نوع یک و مقایسه آن با افراد سالم در مرکز طبی اطفال، تهران
 2. اندازه گیری شیوع آنتی بادی IgG علیه کوکساکی ویروس های B3, B4 و بررسی ارتباط آن با ایجاد اتوآنتی بادی علیه آنتی ژن های IA-2 و GAD65 در مبتلایان به دیابت نوع یک و مقایسه آن با افراد سالم در مرکز طبی اطفال، تهران
 3. بررسی فرایندهای اجرایی علمی المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی وزارت بهداشت
 4. بررسی خدمات آموزشی از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی در گروه های آموزشی علوم پایه دانشکده پزشکی
همکار طرح های پژوهشی: 
 1. بررسی اثر مهاری عصاره گیاهان نعنا و چای سبز بر روی تکثیر روتاویروس بر روی کشت سلولی
 2. بررسی توزیع فراوانی ژنوتیپ های ویروس هپاتیت B کشور آذربایجان
 3. امکان شناسایی RNA ویروس لیشمانیا (LRV) در گونه های مختلف انگل های لیشمانیای ایران با استفاده از روش Real Time- PCR
 4. بررسی اثرات رئوویروس بر سلول های بافت سرطانی بیماران مبتلا به هپاتوسلولار کارسینوما
 5. بررسی فراوانی و تعیین ژنوتیپ پارووویروس B19 و  PARV4  در بیماران هموفیلی در سال 94-93
 6. تعیین فراوانی XMRV در افراد HIV  مثبت در شهر تهران
 7. تعیین فراوانی آدنوویروس، بوکاویروس و انترو ویروس در بیماران فیبروز ریوی ایدیوپاتیک مراجعه کننده به بیمارستان رسول اکرم تهران، ایران، سال 1394
 8. تعیین فراوانی هپاتیت E  در افراد HIV RNA positive  در شهر تهران
 9. استفاده از روش ZNA( zip nucleic acids) probes  برای شناسایی پلی مورفیسم  rs12979860 اینترلوکین 28 و مقایسه آن با روش های high resolution melting و RFLP  در بیماران مبتلا به هپاتیت C  تحت درمان با اینترفرون
 10. مدل سازی ارزیابی خطر میکروبی (QMRA) ناشی از ویروس های هوابرد یک تصفیه خانه فاضلاب شهری
 11.  بررسی اثرات پروتئین TAT ویروس HIV-1 و داروی ضد ایدز ماراویروک برموش های مدل آنسفالیت خود ایمن تجربی
 12. بررسی تغییرات مولکولی در هپاتوسلولار کارسینوما و سیروز ناشی از عفونت هپاتیت B  در نمونه های بافت کبد بیماران مراجعه کننده به بیمارستان های شهر تهران
 
عضویت در هیات تحریریه مجلات:
1 -عضو هیات تحریریه مجله ویروس شناسی ایران Iranian Journal of Virology
2- عضو هیات تحریریه مجله بین المللی Journal of Applied Virology
 
 
فعالیت های علمی دیگر
1- عضو شورای بازنگری برنامه آموزشی مقاطع کارشناسی ارشد و دکترای ویروس شناسی در وزارت بهداشت سال های 95-93
2- عضو تیم مصاحبه رشته ویروس شناسی پزشکی در آزمون دکترای تخصصی سال 1395
3-  عضو هیات ممتحنه ویروس شناسی در آزمون جامع علوم پایه رشته های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی، اسفند 1394
4-  عضو کمیته راهبردی و عضو کمیته علمی هشتمین همایش کشوری یادگیری الکترونیکی در آموزش پزشکی
5 – دبیر علمی برنامه " کارگاه نقشه ذهنی و کاربرد آن در آموزش علوم پزشکی"
6- عضو کمیته علمی هفتمین کنگره ویروس شناسی ایران در مهرماه 1390
7 - داور علمی مقالات مجله ویروس شناسی ایران
8-  داور علمی مقالات هفتمین کنگره ویروس شناسی ایران-1391
9-عضو کمیته علمی یازدهمین همایش همایش کشوری آموزش علوم پزشکی
10- نظارت و داوری طرح های پژوهشی صندوق حمایت از پژوهشگران کشور
11- همکاری با معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه و داوری اختراعات
 
 
سوابق اجرایی
1-سرپرست دبیرخانه ستاد امور نخبگان و استعدادهای درخشان دانشگاه
2- مسئول استعدادهای درخشان در دانشکده پزشکی
3- دبیر کمیسیون ویژه حمایت از استعدادهای درخشان دانشگاه
4- عضو شورای آموزش دانشگاه
5- عضو کمیته نظارت بر انجمن های علمی دانشجویی دانشکده پزشکی
6- معاون آموزشی گروه ویروس شناسی دانشکده پزشکی
7-عضو شورای اجرایی دفتر مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران1389-1387
8-مسئول المپیادهای علمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران
9- مسئول هماهنگی ستاد کشوری سومین المپیاد دانشجویان علوم پزشکی کشور در سال 1390 که به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شد.
10- عضو شورای برنامه ریزیMD-MPH دانشگاه
11 – مسئول ستاد ششمین المپیاد دانشجویان علوم پزشکی کشور در دانشگاه علوم پزشکی ایران
12- عضو شورای برنامه ریزی MD-Ph.D دانشگاه
13- عضو کمیسیون شناسایی و حمایت از نخبگان دانشگاه
14- عضو کارگروه اجرایی بسته "توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی" در دانشگاه
15- مسئول بخش کارگاه های علمی در چهاردهمین همایش کشوری آموزش پزشکی و ششمین جشنواره آموزشی شهید مطهری
16- عضو کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم در معاونت آموزشی دانشگاه
 
 
Publications
 1. Antiviral effects of Lactobacillus crispatus against HSV-2 in mammalian cell lines. Journal of the Chinese Medical Association 2017

2. Moradi, Pouya; Keyvani, Hossein; Javad Mousavi, Seyed-Ali; Karbalaie Niya, Mohammad Hadi; Esghaei, Maryam; Bokharaei-Salim, Farah; Ataei-Pirkooh, Angila; Monavari, Seyed Hamidreza. Investigation of viral infection in idiopathic pulmonary fibrosis among Iranian patients in Tehran. Microbial Pathogenesis 2017(104): 171-174

3.  Homa Hajjaran, Maryam Mahdi, Mehdi Mohebali, Katayoun Samimi-Rad, Angila Ataei-
Pirkooh, Elham Kazemi-Rad, Aaied Reza Naddaf, Reza Raoofian. Detection and molecular identification of leishmania RNA virus(LRV) in Iranian Leishmania species. Archives of Virology 2016

4.
Abolfazl Fateh, Mohammadreza Aghasadeghi, Seyed D. Siadat, Farzam Vaziri, Farzin Sadeghi, Roohollah Fateh, Hossein Keyvani, Alireza H. Tasbiti, Shamsi Yari, Angila Ataei-Pirkooh and Seyed H. Monavari. Comparison of Three Different Methods for Detection of IL28 rs12979860 Polymorphisms as a Predictor of Treatment Outcome in Patients with Hepatitis C Virus. Osong Public Health Res Perspect. 2016 Apr; 7(2): 83–89

5. Elham Mousavi, Manoochehr Makvandi, Ali Teimoori, Angila Ataei, Shokouh Ghafari, Mahin Najafian, Ziba Ourang, Alireza Samarbaf-Zadeh. In vitro adherence of Lactobacillus strains isolated from the vaginas of healthy Iranian women. Journal of the Chinese Medical Association (2016) 1-7

6. Sajad Karampoor, Hamid Zahednasab, Angila Ataei-Pirkooh, Seyed Hamid Reza Monavari, Sreeram Ramagopalan, Hossein Keyvani. Serostatus of Epstein-Barr virus in Iranian MS Patients. Acta Neurol Belg 2016: 116: 43-46

7.
R Vahabpour, MR Aghasadeghi, F Goudarzifar, H Keyvani, A Ataei- Pirkooh, SH Monavari , M Eslami. Assessment of humoral immune response of a Cytomegalovirus DNA-vaccine candidate in BALB/c mice. Vaccine Research 2015, 2(3): 33-37

8. Helya Sadat Mortazavi, Seyed Hamidreza Monavari, Hamidreza Molaee, Hossein Keyvani, Angila Ataei-Pirkooh. Human Bocavirus in Hospitalized Iranian Adults with Respiratory Tract Infections during January-June 2014. Journal of Pure and Applied Microbiology 2015: 1-6

9. Bahavar A, Monavari SH, Ketvani H, Esghaei M, Ataei-Pirkooh A.
Sero-prevalence of Herpes Simplex and Epstein Barr Viruses in HIV positive patients in Tehran. Iranian Journal of Virology 2015;9(4): 29-34

10. Mortazavi HS, Monavari SH, Ataei-Pirkooh A, Tavakoli A. Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus(MERS-CoV): A Review Article.Iranian Journal of Virology 2014, (2,3): 59-68

11. Yaghoobi S, Khorsand A, Safari H, Ataei-Pirkooh A, Monavari HR.
Evaluation of the Role of Herpes Simplex Virus Type 1 in the Secretion of Interleukin-1β (IL-1β) by Cultured Gingival Epithelial Cells.Iranian Journal of Virology 2014,8(4): 1-5

12. Ataei-Pirkooh A, Shahrabadi MS, Ahmadi E.
 Respiratory Syncytial Virus Infection In Children Referred To Kasra Hospital In Tehran During The Period Of 2012-2014. Iranian Journal of Virology 2014, 8(2,3): 55-8

13. Farah Bokharaei-Salim, Hossein Keyvani, Seyed Hamidreza Monavari, Maryam Esghaei, Shahin Fakhim, Angila Ataei Pirkooh, and Bita Behnava. Distribution of Hepatitis B Virus Genotypes in Azerbaijani Patients With Chronic Hepatitis B Infection. Hepatitis Monthly 2014, 14(12):1-5

14. Seyed Hamidreza Monavari, Mohammad Javad Mirzaei parsa, Bahram Bolouri, Soltan Ahmed Ebrahimi, and Angila Ataei-pirkooh. The inhibitory effect of Acyclovir loaded nano-niosomes against herpes simplex virus type-1 in cell culture. Medical Journal of the Islamic Republic of Iran 2014, 28(99):1-5

15. Angila Ataei Pirkooh , Mahmoud Shamsi Shahrabadi , Hamidreza Monavari ,Abbas Shafiei , Reovirus Inhibits Poliovirus Replication upon Superinfection.Intervirology, 2012;55:62–67

16.
Shahrabadi MS, Ataei-Pirkooh A. Accurance of Respiratory Syncytial Virus Infection in Children Referred to Kasra Hospital Diagnostic Laboratory during 2009-2011. Iranian Journal of Virology 2011;5(1): 6-9

17. Ataei-Pirkooh A, Shamsi-Shahrabadi M, Haghi-Ashtiani MT. Incidence of Coinfection between Rotavirus and Some Enteropathogenic agents in Children Referred to Children Medical Center Hospital, Tehran, 2009. Iranian Journal of Virology 2011;5(1): 23-27

18.
M Fazlalipour, SH Monavari , M Shamsi-Shahrabadi, A Ataei, N Sajjadi. Evaluation of Immune Status to Measles in Vaccinated Population in Tehran, by Enzyme-linked Immunosorbent Assay and the Hemagglutination Inhibition Techniques (1386-1387). Iranaian  Journal of Virology 2010, 4(3 and 4): 43-46

19. Ataei-Pirkooh A,Shamsi-Shahrabadi M,Monavari HR,Shafiei A.Poliovirus particles do not form in preinfected cells with reovirus .Iranian Journal of Virology,2009,3:23


20. Kiani S.J, Shahrabadi M.S, Ataei A, Sajjadi N . Peganum harmala seed extract can prevent HSV-1 replication in vitro. Iranian Journal of virology.2008,4:11-16

21. Ataei Pirkooh .A,Shahrabadi M.S .Development of a latex agglutination method for diagnosis of rotavirus infection.Iranian Journal of Medical Sciences.2007, 32(2):100-104

22. Fazlalipour M, Monavari H, Shahrabadi M.S, Ataei pirkooh A.Evaluation of immune status to measles in vaccinated population in Tehran, using enzyme-linked immunosorbent assay and the hemagglutination inhibition techniques. Iranian Journal of virology .2007,1(4):27-30

23. Shahrabadi M.S, Mousavi E, Monavari H, Ataei Pirhooh. Incidence of adenoviral conjunctivitis in patients
Referred to the Iran University Affiliated Hospital . Iranian Journal of virology.2009, 3:7-11

 
مقالات فارسی
 
1 -لیلا نورمحمدیان٬حمیدرضا منوری٬محمود شمسی شهرآبادی٬آنژیلا عطائی پیرکوه٬مریم اسقائی.فراوانی عفونت کنژنکتیویت ناشی از هرپس سیمپلکس تیپ یک در بیماران مراجعه کننده به بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال1388.مجله دانشگاه علوم پزشکی قم-دوره پنجم-شماره سوم-صفحات 49-45
 
2 - دکتر محمود شمسی شهرآبادی. آنژیلا عطایی پیرکوه. (1386) تجمع اجزایی و تکامل ویروسها. کتاب مجموعه مقالات بزرگداشت دکتر حکمت. ناشر:فرهنگستان علوم پزشکی ایران.صفحه 110-83
 
Abstracts
1. Shahrabadi M.S,Vahabpour R,Monavari H,Ataei Pirkooh A.Inhibitory effect of Mellisa officinalis on herpes virus growth and multiplication.16th world congress of the world society of cardio-thoracic surgeons.August 17-20,2006.Ottawa,Canada
2. Ataei-Pirkooh A, Shamsi-Shahrabadi M, Haghi-Ashtiani MT. Incidence of Coinfection between Rotavirus and Some Enteropathogenic agents in Children Referred to Children Medical Center Hospital, Tehran, 2009,4th Congress of Laboratory and Clinic.2011
3. Rhabdoviridae and Human. 1st International World Rabies Day Seminar 2014, Tehran
4. Study of inhibitory effects of Mentha Piperta and Caellia Sinensis extracts on the rotavirus replication using cell culture.8th International congress of laboratory and clinic 2015,Tehran
5. Effect of green tea extract on rotavirus infection in cultured cell. The 16th International Iranian Congress of Microbiology 2015,Tehran
6. Distribution of hepatitis B virus genotypes in Azerbaijani hepatitis B chronic infected patients. 7th International congress of laboratory and clinic 2014 Tehran
 7. Mathematical Virology, Iranian Society for Virology 2011
 
 1. راه اندازی روش آگلوتیناسیون لاتکس جهت تشخیص عفونتهای روتاویروسی. سیزدهمین کنگره بیماریهای عفونی و گرمسیری. 1383
 2. رئوویروس رشد پولیوویروس را در عفونت توام مهار میکند. دومین کنگره ملی تخصصی زیست شناسی محققان سراسر کشور.1389
 3. فناوری های نوین: رویکردی موثر در یادگیری الکترونیکی متعامل علوم پزشکی. هشتمین همایش یادگیری الکترونیکی در آموزش پزشکی. 1394 تهران


کد امنیتی را در کادر بنویسید    
دفعات مشاهده: 275 بار   |   دفعات چاپ: 18 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر